فروش سازمانی

جین وست در راستای تامین نیاز سازمان‌ها و شرکت­‌ها واحد فروش B2B (سازمانی) را راه اندازی کرده و امکان تامین سفارشات انبوه را فراهم نموده است. در این بخش در جهت رضایت مشتریان سازمانی تسهیلات خاص در نظر گرفته شده است، اقدامات این واحد به شرح ذیل معرفی می­‌گردد.

همکاری با سازمان‌ها

فروش سازمانی

کارت هدیه

فروش سازمانی

لباس پرسنلی

فروش سازمانی