اطلاعات تماس شعبه اکومال کرج

کرج، ابتدای جاده مشکین دشت – رزکان نو- نیایش –  مجتمع اکومال

شماره‌های تماس:  

۰۲۶۳۴۹۲۵۵۲۶

۰۲۶۳۴۹۲۵۵۲۷