24 , 25 بهمن 1397

ششمین دوره سمینار آموزشی آوای دانش

توسعه فردی و کارآفرینی

شماره تماس: 02145183000 داخلی 234

آدرس: بستک – خیابان عیسی صالح گرگ – ساختمان کتابخانه مسجد جامع بستک – سالن اجتماعات

حامیان