۲۴ , ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

ششمین دوره سمینار آموزشی آوای دانش

توسعه فردی و کارآفرینی

شماره تماس: ۰۲۱۴۵۱۸۳۰۰۰ داخلی ۲۳۴

آدرس: بستک – خیابان عیسی صالح گرگ – ساختمان کتابخانه مسجد جامع بستک – سالن اجتماعات

حامیان