برآوردن آرزوی مهدی پیری (یک اسکوتر برقی)

 

 

مثل فیلم‌های علمی-تخیلی به نظر می‌آید، اینکه روی یک صفحه که تنها دو چرخ دارد ایستاده باشی و آن صفحه جادویی مثل قالیچه‌ی حضرت سلیمان راه برود. شاید این وسیله هنوز نمی‌تواند پرواز کند، اما دست کم که بدون هیچ دسته‌ی کنترل یا فرمانی می‌تواند تو را از نقطه به نقطه‌ی دیگر ببرد.

این که سوار بر یک اسکوتر برقی کوچه‌ها و پارک‌های محلی را از پی هم پشت سر بگذاری، یک آرزو بود که در صندوق آرزوها پیدا و برآورده شد. آرزوی یک پسر نوجوان مؤدب.

بله، در کمپین آرزوها، آرزوها برآورده می‌شوند.

شاید نتوانیم مثل فیلم یا کتاب هری پاتر یک چوب جادو را تکان دهیم و وردی بخوانیم تا یک قالیچه کهنه را به یک اسکوتر برقی تبدیل کنیم. شاید جادو مثل قصه‌ها وجود نداشته باشد.

اما هر چیزی در این دنیا ممکن است. فقط باید آرزویتان را به زبان آورید تا دنیا بشنود. فقط باید منتظر بمانید و به آرزویتان ایمان داشته باشید.

در بهمن سال ۹۷ جنبشی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای جین وست به راه افتاد. جین وست چوب جادو را به دست گرفت و تعدادی از آرزوهایی که روی برگه نوشته شده بود را برآورده ساخت.

آقای «مهدی پیری» یکی از همان کسانی بود که به آرزویش ایمان داشت. او باور داشت که اگر آرزویش را بنویسد یا بر زبان بیاورد، برآورده می‌شود.

جین وست در تاریخ ۸ اسفند ۹۷ چوب جادو را تکان داد و مهدی پیری به آرزوی اسکوتر برقی رسید.

 

 

Recommended Posts