برآوردن آرزوی محمد حسین جسمی (یک کاپشن و کفش صورتی برای همسرم)

 

 

چند سالی می‌شود که با هم زندگی می‌کنند؛ دیگر شبیه تازه عروس‌ودامادها نیستند و بیشتر به یک زن‌وشوهر جاافتاده می‌مانند، ولی هر وقت که نگاهشان می‌کنی دلت غش می‌رود برای‌شان. برای اینکه انقدر به هم می‌آیند.

آن روز هم مثل یکی از روزهای عادی زندگی‌شان بود. با هم رفته بودند تا دوری در یکی فروشگاه‌های جین وست بزنند بلکه چیز بابِ میلی برای خرید پیدا کنند.

مرد، در میان پالتوها و کاپشن‌های زنانه می‌گشت و پیش خودش فکر می‌کرد که یک کاپشن بلند صورتی با یک کفش صورتی به خانومش می‌آید. چقدر در این لباس خانوم و دلربا می‌شود.

می‌خواست همسرش را غافل‌گیر کند برای همین به او چیزی نگفت، به نزدیک صندوق رفت تا از فروشنده سایزهای کاپشن را بپرسد، که یکهو، صندوق آرزوها را دید. به خودش گفت شاید کسی هم صدای آرزوی من را بشنود.

آرزویی که نه برای خودش بلکه برای همسر دلبندش داشت. برای خانومش یک کاپشن و کفش صورتی زنانه‌ی ناز آرزو کرد.

جین وست آرزوی عاشقانه‌ی این زوج جوان را شنید. بله! این‌چنین آرزوها برآورده می‌شوند.

آرزوهایی در دنیا هستند که شاید برای خودمان نباشید، اما اگر بتوانیم آرزوی دیگران و عزیزان‌مان را برآورده کنیم، از خوشحالیشان، شاد می‌شویم.

جین وست در سال ۹۷ در جنبشی  به نام آرزوهاتو صدا کن سعی کرد تا آرزوهای کوچک و بزرگ عده‌ای را برآورده کند. در تاریخ ۸ اسفند سال ۹۷ آقای محمدحسین جسمی یک آرزو تحت عنوان کاپشن صورتی و کفش کتان برای همسرش نوشت. او توانست همسرش را خوشحال کند و خود نیز از خوشحالی او، شاد شد. جین وست با افتخار آرزوی این زوج خوشبخت را برآورده کرد.

 

 

 

 

Recommended Posts