۱۶ آذر یکی از روزهای مهم کشورمان ایران است در این روز که به نام ” روز دانشجو” نام گذاری شده است آزادگی و ایستادگی دانشجویانی که در سال ۱۳۳۲ در دانشکده فنی در برابر گلوله ایستادند مورد تقدیر قرار می‌گیرد و بهانه‌ای است که دانشجویان دیده شوند و مطالباتشان را بیان کنند.

به بهانه همین مناسبت جین وست نیز با مفهوم امید و انگیزه به استقبال روز دانشجو رفت و با طراحی پوستر و هدیه های کوچک یادآوری کرد که از دانشجویان ایران و مخاطبان دانشجوی خود غافل نیست.

پوستر جین وست که در آن چهره های ماندگار و معروف و محبوب ایران زمین نقش بسته بودند حاوی پیامی با این عنوان بود ” فردای ایران، چشم براه شماست!” که نشانگر نگاه ویژه جین وست به دانشجویان است.

هدیه‌های جین وست برای این مناسبت یک دفترچه یادداشت و یک پوستر با جای خالی یک عکس بود که این مفهوم را می‌رساند که جای شما به عنوان یک فرد مهم در این قاب خالی است.

Recommended Posts