خوشحالی را از برق چشم‌ها بخوان

خانم‌ها عاشق خرید و لباس هستند. اگر تمام دنیایشان لباس نباشد، باز هم لباس‌هایی است که بیشتر از هر چیز دوست دارند. خانم‌ها وقتی ناراحت و کسل هستند، راه حلی به نام “خرید درمانی” دارند و بین خودشان می‌گویند: « برو خرید کن تا حال دلت بهتر بشه.» خانم هانیه قاسمی قصه ما هم از این قائده مستثنی نبود و او می‌دانست که جین‌وست حال دلش را خوب خواهد کرد.

همانطور که داشت در فروشگاه چرخ می‌زد، چشم‌اش به یک کاپشن زرشکی رنگ زیبا افتاد. چشمانش از شادی برق زدند. بیشتر خانم‌ها عاشق رنگ قرمز و زرشکی هستند! به سمت کاپشن رفت، سایزها را بررسی کرد، اما فروشگاه سایز مورد نظرش را تمام کرده بود.

تو همین فکرها بود که چشم‌اش به صندوق آرزوها افتاد، فرصت بدی نبود، به سمت جعبه آروزها رفت و کاپشن زرشکی دلبر را آرزو کرد. آرزوها به همین شکل هستند. در ظاهر یک برق به چشم آدم می‌آیند و در ظاهر یک لبخند می‌گذرند.

جین وست در بهمن سال ۹۷ تصمیم گرفت جنبشی یه نام آرزوهاتو صدا کن راه اندازی کند. چون دوست داشت برق شادی را در چشمان همه ببیند.

گاهی فرقی نمی‌کند که چند سالت است. هر سن و سالی که باشی، هر زمانی که به آرزویت برسی، خوشحال می‌شوی و برقی در چشمانت نمایان می‌شود. خانم هانیه قاسمی یکی از همان مشتریان خوش‌شانسی بود که جین وست موفق شد همان برق جذاب خوشحالی را در چشمانش بیاندازد.

او آرزوی یک کاپشن زرشکی را در یکی از فروشگاه‌های جین وست روی یک برگه کاغذ نوشت و در اردیبهشت سال ۹۸ به آرزوی خود رسید.