خرید اولی

آغاز همراهیت برای ما ارزشمنده

پس برای اولین خریدت از جین‌وست هدیه 150 هزار تومانی در نظر گرفتیم تا تجربه ی خاطره انگیزی برات رقم بخوره.

برای استفاده از این هدیه، شماره ای رو وارد کن که با اون شماره تا حالا از ما خریدی نکرده باشی، منتظر دیدارت هستیم