آرزوی شیرین از دل قصه هانس و گریتل: شکلات

با آن نگاه کنجکاوش، همراه مادر و پدرش به یه فروشگاه بزرگ با یک دنیا لباس رنگارنگ پا گذاشته بود. همانطور که مادرش لباس‌ها را دانه به دانه در تنش امتحان می‌کرد، چشمش به یک جعبه رنگارنگ افتاد که اطرافش چندین نفر ایستاده بودند. پس از آنکه لباس‌هایش را که انتخاب کرد، با نگاه کنجکاوش به طرف جعبه جادویی رفت. همان جعبه‌ی رنگارنگی که خیلی هیجان‌انگیز به نظر می‌رسید.

مادرش کنارش ایستاده بود. به او گفت که باید آرزویش را داخل جعبه زیبا بیاندازد. روزی از مادرش شنیده بود که آرزو یعنی چیزی که از تمام دنیا بیشتر دوستش داری و دلت می‌خواهد که آن را به‌دست آوری. دخترک فکر، دلش تنها یک چیز می‌خواست: شکلات! مادرش لبخندی زد و با خوشحالی آرزویش را نوشت و داخل جعبه آرزوها انداخت.

الینا، قصه هانس و گرتل را شنیده بود. همان خواهر و برادری که در آرزوی یک خانه شکلاتی پر از آبنبات و بستنی بودند. همان خانه‌ای که شاید خیلی‌هایمان در بزرگسالی هنوز آرزو داریم یک گاز از آن خانه شکلاتی بزنیم.

آرزوهای بچه‌ها در همین حد ساده و زیبا است. آرزوهای آن‌ها مثل خودشان پاک و مثل شکلات شیرین است. الینا فقط یک آرزو کرد.. اما نمی‌دونست که جین‌وست هوای او را دارد. بله این چنین آرزوها برآورده می‌شوند.

جین وست در بهمن سال ۹۷ جنبشی به نام آرزوهاتو صدا کن راهاندازی کرد. جین وست می‌خواست به همه، کوچک و بزرگ، بگوید اگر می‌خواهی به آرزویت برسی، کافی است به آن باور داشته باشی و آن را به زبان بیاوری یا بنویسی.

الینا حق‌دوست کوچولوی دل پاک ما، وارد یکی از فروشگاه‌های جین وست شد. این دختر ناز آرزویش را نوشت و باورشان کرد. جین وست هم صدای قلب مهربان الینا را شنید و در ۲۵ اردیبهشت سال ۹۸ آرزوی این دختر زیبا را برآورده کرد. برآورده شدن آرزوها فقط برای قصه‌ها نیست. آرزویتان را به زبان بیاورید و منتظر یک جادو باشید.