آرزوی دنیای صورتی دخترانه

دختر که باشی، یک دنیای صورتی خوشگل داری، یک دنیای پر از پری قصه‌ها، یک دنیای پر از عروسک و مهربانی، یک دنیای پر از احساس. دنیای این فرشته‌های کوچک پر از آرزوهای پاک و زیباست. آرزوهایی که بدون ترس و ناامیدی به زبان می‌آورند. آن‌ها باور دارند که اگر آرزوهایت را به زبان بیاوری یا بنویسی برآورده می‌شود. این بار این فرشته کوچک وارد یکی از فروشگاه‌های جین‌وست شد و یکی از آرزوهایش را از دنیای قشنگ صورتی‌اش انتخاب کرد و با همان خط کودکانه و قشنگش نوشت تا برآورده بشود. او باور داشت به آرزویش می‌رسد و رسید.

او باور داشت که اگر چیزی بخواهد، فرشته‌ی مهربان چوب جادویش را تکان می‌دهد و کدو تنبل را به کالسکه‌ی سیندرلا تبدیل می‌کند و هرکسی که دلش پاک باشد و آرزویش را از ته قلبش صدا کند، او را به خواسته‌اش می‌رساند. آرشیدا به دنیای قصه و پریان باور داشت. آرشیدا می‌دانست کافی است باور داشته باشد، آرشیدا می‌دانست اگر فرشته روی شانه‌اش را صدا کند، به آروزیش می‎‌رسد.

جین وست در بهمن سال ۹۷ جنبشی به نام آرزوهاتو صدا کن، راه اندازی کرد و تو هر فروشگاه جین وست یک جعبه آروزها قرار داد تا کسانی که مثل آرشیدای مهربان و پر احساس به آرزوهایشان باور دارند، آن را بنویسند و به آروزهایشان برسند.

آرشیدا تصویری از فرشته مهربانش یک خانه باربی خواست و آن را نوشت. جین وست هم با افتخار آرزوی او را در تاریخ ۲۵ اردیبهشت سال ۹۸ برآورده کرد.